รับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์

ยินดีต้อนรับสู่
รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์

รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น (Short Term Care) และระยะยาว( Long Term Care) โดยทางศูนย์รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ รับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ มีการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย สุขอนามัย และมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสภาพจิตใจ โดยจะมีการประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว สังเกตพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ และออกแบบการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้น

“ การทำกายภาพบำบัด ”

บริหารงานโดยนักกายภาพบำบัด และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า10ปี และมีประสบการณ์ด้านการดูและกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ 3ปี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริบาลที่ผ่านหลัก สูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ซึ่งได้เล็งเห็นปัญหาบางประการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การรักษาหรือการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด เห็นผลได้ช้า โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต อาทิเช่น ญาติไม่มีเวลาดูแล / ญาติไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย / ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ทำให้ไม่มีกำลังใจ / พี่เลี้ยงไม่รู้วิธีการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี / ออกกำลังกายผิดวิธี หรือไม่รู้ขั้นตอน ในการออกกำลังกาย

รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ เหมาะกับใคร?????

บริการรับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ ระยะสั้น(Short Term Care) คือการดูแลในช่วง 4- 6 สัปดาห์หรือ มากกว่า เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ญาติไม่มีเวลาดูแล / ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย และต้องการการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย / ฝากดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยช่วงที่ญาติไม่สะดวก ในการดูแลที่บ้าน / ช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดย ศูนย์รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ จะประเมินความสามารถของ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย และออกแบบ การรักษาทางกายภาพบำบัด เมื่อผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย อาการดีขึ้น ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านได้

บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care)เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ /ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ /ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วย เรื้อรัง เช่น พาร์กินสัน ,อัลไซล์เมอร์,อัมพฤกษ์,อัมพาต ,แผลกดทับ,ให้อาหารทางสายยาง,เจาะคอดูดเสหะ, ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด 24 ชั่วโมง โดย ศูนย์รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ บริการให้การดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ

รักษ์ โฮม เฮลท์ แคร์ บริการรับดูแลผู้สูงอายุ สุราษฎร์ มีความยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่าน เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงานเราได้ดูแล เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำก่อนตัดสินใจ

“ มากกว่าการดูแล เราใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคน ”